Ở trang này Tịnh đăng những phim Phật giáo, hình Phật giáo, tin tức Phật giáo để những người chưa tu hành theo Phật giáo có thể nhìn bằng mắt thường (mắt thịt hay là nhục nhãn) và suy nghĩ theo lối thông thường để biết được có những điều mà Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni đã thuyết trong Kinh Điển hoàn toàn là sự thật.  Do đó những người này có thêm tín tâm với Phật giáo.  Tất cả các đề tài về Bằng chứng và thực tế:  Những gì Đức PHẬT dạy là có thật đã được cập nhật lại theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo: 

 

Báo ứng hiện đời:  Phim truyện Phật giáo Đài Loan.  Phim này hình ảnh rõ, chất lượng cao.  Những lời dẫn đầu phim rất có ý nghĩa, hoàn toàn là sự thật 100% nên được thức tỉnh.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Phim truyện Phật giáo:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Bồ-Tát Quán-Thế-Âm hóa hiện trên nền trời:  Đây là đoạn phim thâu hình Bồ-Tát Quán-Thế-Âm đang bay trên nền trời mà các Phật Tử đã thu hình được trong lúc đang ngồi trên xe:  Bồ-Tát Quán-Thế-Âm hóa hiện   

Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng (Liễu phàm tứ huấn):  Phim truyện Phật giáo Đài Loan:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   

Đức PHẬT là vua thầy thuốc:  Do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    

Hành hương Phật tích Ấn Độ của Phật tử Ca na đa:  1  2  3  4  5  6   

Hành hương Tây tạng Trung Quốc:  1  2  3  4   

Hoằng Nhất Đại Sư:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   

Một số bằng chứng thực tế khác:  Tịnh có vào trang Phật giáo này và xem những bài viết rất hay.  Có những bài viết Tịnh không đăng ở trang này được vì vi phạm bản quyền (copyright) của trang này.  Có một số bài đăng ở trang này là bằng chứng và thực tế là có những điều rất dễ hiểu, hay rất dễ thấy, hay rất dễ nghe mà Đức PHẬT đã thuyết là sự thật.  Quý vị có thể vào những trang này để đọc và hiểu thêm:  

        Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi  

        Chuyện tâm linh của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng    

        Cô Ba Cháo Gà du địa ngục  

Nhân Quả Ba Đời:  Do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên giảng:  1  2  3  4  Phim này cũng có thể được đặt ở trang Phim Pháp môn Niệm Phật. 

NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG:  Phim do Thầy Chơn Quang giảng:  Phim này rất hay quý vị nên xem:   1  2  3  4   

Những câu chuyện về Nhân Quả hay Cảm ứng Thiên:  Phim hoạt hình Phật giáo rất hay, quý vị nên xem:  1  2   

Niệm Phật, Hộ niệm, Vãng Sanh:  Chùa Pháp Hội, Đà Nẵng:  1  2  Chùa Thanh Hải, Đà Nẵng:  1  2  3  4  5  6  Đạo tràng Liên Trì Huế:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì:  Cư sĩ Diệu Âm giảng ở niệm Phật đường Dak Lak, tháng 12, năm 2007:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU:  Chương trình PHẬT PHÁP NHIỆM MẦU được tổ chức tại chùa HOẰNG PHÁP, xã Tân Hiệp, huyện Hốc Môn, TP Sài gòn. Vị trụ trì là Đại Đức Thích Chân Tính, một vị Tỳ Kheo khôn ngoan, tinh tấn tu-hành trong việc phổ độ chúng sanh. Đây là một chương trình rất hay nói về kinh nghiệm và những kết quả tốt đẹp trong sự tu học Phật pháp của những người tu Phật. Những người này có thể là người chưa có đạo, người khác đạo, Phật tử hay là chư Tăng Ni. Đây là một chương trình rất hữu ích nên được nghiên cứu và tu-hành theo. Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí huệ:  1  2  3  4  5  6  7a  7b  8a  8b  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Vị tiểu Phật: Phim truyện Phật giáo Tây Tạng, nói về sự tái sanh của một vị Lạt Ma Tây Tạng tại Hoa Kỳ:  1  2  3  4   

Xá lợi PHẬT và Thánh chúng:  1   


        Hình ảnh hoa sen nở ra sẵn ở cõi Tây Phương Cực-Lạc của một người tu hành theo pháp môn Niệm-Phật vãng-sanh thượng phẩm. 


                           

Hình ảnh hào-quang của một người tu theo hạnh Sa môn hay Thánh đạo môn.