Những Biểu-đồ quan-trọng của Phật-giáo:

 

Tác giả:  Thượng-Tọa Thích Giác Hóa

Minh Họa:  Tâm Lạc

 

Đây là những biểu đồ rất quan trọng trong Phật-giáo, được vẽ ra rõ ràng để làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các Pháp.  Gồm có những biểu đồ nói về thực chất đau khổ của đời sống, những mối quan hệ của thân và tâm, bản chất của tâm, ngũ-uẩn, các Thừa khác nhau với những cách thức tu-hành khác nhau, v.v...  Để xem cho rõ, quý vị nên chọn từng hình một, nhấn chuột vào nút tăng kích thước tối đa (maximize) và nhấn chuột vào nút tăng độ rõ (zoom-in) để xem từng chi tiết.  Như thế sự hiểu biết của quý vị sẽ được tốt hơn.