Đây là những ca khúc Phật giáo mà Tịnh rất thích.  Tịnh đăng lên trang này để quý vị xem.  Mong quý vị trân trọng ghi nhớ và thực hành những gì có thể làm được.

Tại sao ta sanh ra ở thế gian này?:  http://www.veoh.com/videos/v16209934dA4T9w73 (có phụ đề Anh ngữ)

http://www.veoh.com/videos/v15303350cRthYxzk (bản phim khác, không có phụ đề Anh ngữ)

Sự ra đời của Đức PHẬT:  http://www.veoh.com/videos/v16193234czTSmpFe (có phụ đề Anh ngữ)

http://www.veoh.com/videos/v15303383Qahz2eNj (bản phim khác, không có phụ đề Anh ngữ)

Hãy ca ngợi Đức PHẬT vì lòng từ bi của Ngài:  http://www.veoh.com/videos/v15303401Pg9P9qhh  

Đức PHẬT là Thầy, pháp PHẬT là nguồn ánh sáng: http://www.veoh.com/videos/v15303423BmGYWt2W 

Pháp PHẬT là nguồn cảm hứng vô tận:  http://www.veoh.com/videos/v15303433AFEtB37S

Phải làm theo như vậy và phải tự cứu mình:  http://www.veoh.com/videos/v15863505GkjpQ27n

Living beings without numbers, I vow (thệ nguyện = nguyện) to bring them through (the river of desires and the sea of ignorance:  Sông ái và biển mê). Why become a BUDDHA? There’s nothing else (that are real and worth to do.) And this dhamma door, I vow to study too. A person’ve got to do something, and there is nothing else to do. A person’ve got to do something before it get too late (meaning in big trouble(s) or lost his/her life). There is nothing else to do, might as well cultivate (không có gì đáng để làm cả và hãy bắt chuớc những gì các Phật tử hay chư Tăng/Ni khác để làm hay tu-hành theo như vậy). Why do we’ve got to do something before it get too late? There is nothing else to do , might as well cultivate. Infinite fetters, 84,000 just to name a few (có vô luợng phiền não hay kiết sử và có đến 84,000 kiết sử khác nhau). I vow to cut right through them because there is nothing else to do (tôi nguyện cắt tận gốc rể các kiết sử này bởi vì không có gì khác là thật và đáng để làm cả). The Buddha’s ways are seen, the Buddha’s ways are listened (which are) belong to you (Pháp Phật đuợc thấy và nghe và do Phật thuyết pháp cho những chúng sanh). Why don’t you reach for BUDDHAHOOD (because) there is nothing else to do (tại sao quý vị không tu-hành thành PHẬT theo pháp môn Niệm Phật bởi vì không có gì khác là thật và đáng chú trọng để làm). A person’ve got to do something before it get too late. There is nothing else to do might as well cultivate. Why do we’ve got to do something before it get too late? There is nothing else to do, might as well cultivate. (và những câu khác lập lại như những câu cuối). 

Sự tụng Kinh A-Di-Đà được phổ nhạc:  http://www.veoh.com/videos/v16140432hNtAB3ND

Nhạc phẩm A Di Đà, hãy mở cửa buồng tim:  http://www.veoh.com/videos/v16144188Cm33xARz

Vĩnh biệt vòng luân hồi, xin chào cõi Niết bàn:  http://www.veoh.com/videos/v16185073TRXdyMHG

Hãy lắng nghe Đức PHẬT:  http://www.veoh.com/videos/v16185500RqbY3X9J

Tâm thật không bao giờ mất:  http://www.veoh.com/videos/v16185664gjzxdW7j

 Phenomena and Noumena: (Lý và Sự: Lý thuyết và thực hành):  http://www.veoh.com/videos/v16185724D6aF32GM

Quý vị có ngạc nhiên bởi vì sao không?:  http://www.veoh.com/videos/v16186294Scyy49HD

Hãy ngợi khen Đức PHẬT:  http://www.veoh.com/videos/v1619012374BatHkD

Diễm phúc của sự quy y Tam Bảo:  http://www.veoh.com/videos/v16190525c6n4k57n

Sự ra đời của Đức PHẬT:  http://www.veoh.com/videos/v16193234czTSmpFe

PHẬT A-Di-Đà _ Đức PHẬT Vô-lượng-thọ, Đức PHẬT Vô-lượng-quang:  http://www.veoh.com/videos/v16209338JWt8Afzt

GIẤC MƠ của PHẬT:  http://www.veoh.com/videos/v16209498q7rbRejk

Hãy nghĩ đến phước báu của chúng ta, một lần suy tư về đời sống:  http://www.veoh.com/videos/v16209699nkw57g9P

Những sự tương phản trong thời đại chúng ta:  http://www.veoh.com/videos/v16209877b3Ngt4Fh

Bông hoa của nhân loại:  http://www.veoh.com/videos/v16210064yjbYdmBW

Sáu cõi tồn tại của chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử:  http://www.veoh.com/videos/v162103972NYrHCsf

Hình đại diện của Đức PHẬT, phiên bản 2 (BUDDHA avatar, version 2):  1

Sự xưng niệm hồng danh của Đức PHẬT (BUDDHA Madhuram):  1

Hào quang của Đức PHẬT (BUDDHA Ray or BUDDHA HALO):  1

Sự xưng tán Đức PHẬT:  1