CẨM NANG TU ĐẠO

Hòa Thượng Quảng Khâm


        Tịnh chưa có bản viết văn, khi nào có Tịnh sẽ đăng lên sau.  Sau đây là bản Pháp âm:

Vài nét về Hòa Thượng Quảng Khâm:  1

Chương một1  2

Chương hai1

Chương ba:  1


Chương bốn: 1

Chương năm:  1

Chương sáu:  1  2

Chương bảy:  1

Chương tám:  1

Chương chín:  1

Chương mười:  1

Thiền thoại giữa Hòa Thượng Quảng Khâm và Hòa Thượng Tuyên Hóa:  1