Cảnh Tây-Phương Cực-Lạc:

 

Những ảnh này Tịnh xin Kính tặng một cô gái Việt Nam mà qua chư Phật cho biết là Mẹ của Tịnh ở kiếp trước.

 

Thưa Mẹ, con xin cung Kính tặng Mẹ những tấm ảnh này để Mẹ nhắc nhở Nga thêm TÍN TÂM và thêm TINH TẤN trong việc tu-hành.  Nga tu-hành tốt là Nga giúp Mẹ rất nhiều.

 

TTN