Tất cả các phim Chuyện chư Phật, chư Bồ-Tát và chư Tổ v.v... đã được sắp xếp theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo.  


Bồ-Tát Địa-Tạng:  1  2  3  4  5  6  Liên kết 6 không có thuyết minh Việt ngữ. 

Bồ-Tát Quán-Thế-Âm:  1  2 

Câu chuyện về Đại Sư Hoằng Nhất:  Câu chuyện kể về Hoằng Nhất Đại Sư. Cuộc đời của Sư ở nơi trần thế. Sư giác ngộ, hiểu rõ về lẽ thật của cuộc đời và đi xuất gia. Sư đã đóng góp nhiều cho đời và cho Phật giáo:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Cuộc đời Đức PHẬT:  1  2 

Đại Đường Tây vực ký - Phim truyện lịch sử Đường Huyền Trang Tam-Tạng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Phim này Tịnh cập nhật từ trang www.DieuPhapAm.net 

Jataka: Những chuyện tiền thân của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni: 

1a  1b  2a  2b 3a 3b 4a 4b  5a  5b  6a  6b 7a  7b  8a  8b  9a  9b  10a  10b 

11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 17a 17b 18a 18b 19a 19b 20a 20b 

21a 21b 22a 22b 23a 23b 24a 24b 25a 25b 26a 26b 27a 27b 28a 28b (thiếu) 29a 29b 30a 30b 

31a 31b 32a 32b 33a 33b 34a 34b 35a 35b 36a 36b 37a 37b 38a 38b 39a 39b 40a 40b 

        Quý vị có thể ghé trang này để xem những tập phim còn lại:  http://truehappiness.ws/Story_of_Buddhas_Bodhisattvas_Patriarchs_etc.html     

Lục-Tổ Huệ-Năng:  Phim truyện Phật giáo Trung Quốc:  1  2  3  4  5 

Một chuyện tiền kiếp của Bồ-Tát Địa-Tạng:  1  2 

Mười câu chuyện của Đức PHẬT:  Phim hoạt hình Đài Loan:  1  2  3  4  5 

Những chuyện về Bồ-Tát Quán-Thế-Âm:  1  Phim này Tịnh cập nhật từ trang http://DieuPhapAm.net  

Quán Âm Diệu Thiện:  1  2 

Sự tích Bồ-Tát Di-Lặc:  Tịnh chưa có phim cho những nối kết 1, 8, 19, 25 và 28, khi nào có Tịnh sẽ đăng lên sau:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Sự tích Đức PHẬT:  Phim truyện Phật giáo Nhật Bản:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Sự tích PHẬT Thích-CaMâu-Ni:  1  2  3  4  5 

Tế Điên Hòa Thượng:   Đạo diễn Đài Loan, biên dịch Liễu Tâm (DPA), thuyết minh gồm nhiều đạo hữu khác mà quý vị thấy giới thiệu trong phim.  Tiêu đề cho những tập phim:  1. Phi Lai Phong, Bán Tú Tài;  2. Bán Thịt Chó, Thiết Phật Tự;  3. Đấu Dế;  4. Dắt Con Đoàn Tụ, Thay Chân Chó;  5. Đấu Pháp Trong Lễ Chúc Thọ, Mạnh Gia Lầu;  6. Thánh Thủ Viên;  7. Vi Đà Trộm Linh Phù, Đấu Trí Quảng Lượng;  8. Linh Ẩn Vấn Thiền, Đại Náo Tần Tướng Phủ không phải là Đại Náo Tần Tướng Phủ TT, Vẽ Quạt Phá Án.  Đó là tập 9;  9. Đại Náo Tần Tướng Phủ TT, Vẽ Quạt Phá Án;  10. Trà Thọ Tiên Tử, Nhân Viên Tiệm Nước Tương;  11. Trùng Tu Chùa Tịnh Từ;  12. Thái Võ Bức Hôn;  13. Đại Chiến Hắc Ngư Tinh, Đấu Lôi Công;  14. Đấu Lôi Công tiếp theo, Hôn Nhân Học Đường;  15. Hôn Nhân Học Đường tiếp theo, Cây Phát Tài;  16. Phong Thủy Bảo Thọ;  17. Nhị Lựu Tử ( tên du côn), Nước Mắt Đồng Tử;  18. Hồng Tụ;  19. Thần Long Ba Ba;  20. Khách sạn Thất Lý Hương;  21. Thần côn náo phố;  22. Mối tình có nguyên nhân;  23. Hoàng đế Nam Tuần;  24. Ngọc cầu khắc long phụng;  25. Giáo hóa tiểu Sa di :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Phim này được cập nhật từ trang www.DieuPhapAm.net  Mới 

Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma:
  Phim truyện Phật giáo Trung Quốc:  1  2  3  4    

Trăm năm Hòa Thượng Hư Vân:  1A  1B  1C  1D  2A  2B  2C  2D  2E  Phim này Tịnh cập nhật từ trang www.DieuPhapAm.net 

Vài nét về Hòa Thượng Huyền Vi:  1  2  3  4  5