ÔNG TẰNG-LỖ-CÔNG LÀ THÂN SAU CỦA THIỀN SƯ THANH-THẢO-ĐƯỜNG ĐỜI NHÀ TỐNGHòa Thượng Thanh-Thảo-Đường đời nhà Tống, sống ngoài 90 tuổi, có người đàn bà nhà họ Tằng, thường tới lui cúng cơm và y phục cùng các đồ dùng cho Hòa Thượng. Hòa Thượng Thanh Thảo Đường cảm ơn và nói: “Lão Tăng này sẽ làm con trai để trả ơn cho phu nhân”.

Ngày qua tháng lại, Xuân mãn, Thu sang, một hôm người đàn bà ấy sinh được đứa con trai, nhớ lại lời trước kia liền sai người đến thăm Ngài Thảo-Đường, thì Ngài đã ngồi mà tịch rồi.

Đứa con trai bà sinh bèn đặt tên Tằng-Lỗ-Công vậy.

Do đời trước Lỗ-Công làm ông Thầy, đã từng tu Phúc, tu Tuệ, nên đời nay tuy tuổi nhỏ mà thi đỗ khoa cao, sau làm quan đến chức Tể Tướng, tức Thủ Tướng bây giờ.

Song đó cũng là một sự sai lầm vậy. Tại sao ? Vì trên đời phú quý này không lâu dài, khi hưởng hết phúc lại phải theo nghiệp duyên mà đi luân hồi, không có khi nào dứt. Chẳng bằng niệm Phật sinh ngay về Tây Phương, được thấy Phật và dứt sinh-tử là việc lớn, rồi trở lại làm Tể Tướng cũng không muộn gì.

 

(Trích trong sách Long Thơ Tịnh-Độ)
Ghi chú: Bài này liên quan đến pháp môn Niệm-Phật thuộc Tịnh-Độ tông.