Khuyên về trai-giới


Ăn chay lạt tuy là thanh đạm
Các thú kia chẳng bị khổ đau
Chỉ là dưa muối tương rau
Tạm dùng qua bữa, miễn sao qua ngày.
Các thú vật hằng ngày muốn sống
Cũng như ta muốn được an lành
Nỡ nào giết hại chúng sanh
Sướng ngon lưỡi miệng nỡ đành xuống tay
Khuyên tất cả ai ai nên nhớ
Thú như mình ai nỡ tương tàn
Cũng Cha cũng Mẹ cũng anh
Cũng con cũng cháu như mình khác chi ?
Cũng úy tử cũng vì tham sống
Cũng xương da máu thịt như ta
Sao đành cắt cổ lột da
Kho chiên xào nấu gọi là ăn ngon.
Ngon một chút chẳng còn ngon nữa
Mà vạn loài bị khứa phanh thây
Làm cho lạc giống rẽ bầy
Oan oan tương báo biết ngày nào thôi.
Khuyên thức tỉnh ai ôi ! nên nhớ
Lòng từ bi nâng đỡ chúng sanh
Lớn khôn là bậc cha anh
Nỡ nào sát phạt con em của mình.
Lời Chúa dạy vang thinh còn đó
Lời Phật khuyên con nhỏ cũng tha
Chữ nhơn là chữ người ta
Nhơn đức từ ái mới là gọi nhơn.
Nhơn bất sát không khi nào giết
Sát bất nhơn mất biệt tiếng người
Bao nhiêu loài vật trên đời
Cũng là mạng sống cũng thời mang thân.
Nếu con kiến có quyền được sống
Thì loài người luật rộng biết bao
Tự do sống mãi bền lâu
Miễn đừng đoản mạng giảm thâu tuổi dài.
Ăn để sống mỗi ngày đơn giản
Lo trau tâm căn bản của mình
Phật xưa cũng một chúng sinh
Nhờ tâm Bác ái mà thành Phật Tiên.
Đây nhắn nhủ nên khuyên tất cả
Trong chúng ta có quả Phật rồi
Gắng công vun quén đắp bồi
Sau thành Chánh giác về nơi Niết Bàn.


Địa điểm: Viết tại Điện Cẩm Linh
Thời gian: Ngày 4-8-1994
Tác giả: Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

.