Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật Nam mô A di đà Phật


        Ở trang này Tịnh sẽ cập nhật những Pháp Bảo hay để tiết kiệm thời giờ của quý vị.  Ngoài những trang với những đề mục ở cột dọc bên trái, có những Pháp Bảo hay được định vị ở những nơi khác nhau.  Quý vị có thể không biết hay mất thời gian để tìm những Pháp Bảo này nên Tịnh lập ra trang này để tiết kiệm thời giờ quý báu của quý vị.  Ngoài những Kinh Điển mà Đức PHẬT đã thuyết đã có ở trang PHẬT DẠY, những Pháp Bảo này có thể là Phim Phật giáo, Pháp âm, hình Phật giáo, Bài giảng, bài thảo luận Phật giáo, Luật, Luận, v.v...  Những Pháp Bảo này sẽ được sắp xếp theo vị trí mẫu tự của bảng chữ cái ABC.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí Huệ.  Nếu quý vị thấy Pháp Bảo nào hay ở trang www.tuvahanh.com này mà chưa được đăng lên đây thì quý vị có thể gợi ý ở hộp shoutbox ở trang chủ.  Trang này đang được cập nhật, khi cập nhật xong Tịnh sẽ cho quý vị biết sau. Hình Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni:  Đức PHẬT   

Hình Bồ-Tát Di-Lặc:  Bồ-Tát D L

Hình Bồ-Tát Quán-Thế-Âm:  Bồ-Tát Q T A

Hình Đức PHẬT A-Di-Đà:  Đức PHẬT 

Những điều vĩ đại nhất:  NĐVĐN   

Những ngày trai  hay là những ngày nên ăn chay:  NNT 

NIỆM PHẬT TÔNG YẾU của Pháp Nhiên Thượng Nhân:  NPTY 

Tôn ảnh Bồ-Tát Chuẩn Đề:  Bồ-Tát C Đ        PHẬT Thích-Ca nói Kinh Di-Lặc hạ sanh thành PHẬT, trang 38,

        10 Ân đức hai đấng sinh thành, thơ Phật giáo trích từ Kinh Báo Ân Cha Mẹ, trang 40,

        Những điều vĩ đại nhất, trang 91, mục THẢO LUẬN PHẬT GIÁO.

        Có một số bài mới về Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ở các trang này:

http://www.adidaphat.info/211.html

http://www.adidaphat.info/222.html

http://www.adidaphat.info/223.html

http://www.adidaphat.info/224.html

http://www.adidaphat.info/225.html

http://www.adidaphat.info/226.html

http://www.adidaphat.info/227.html


        Phim Thân người khó được, Phật pháp khó nghe ở trang PHIM PHẬT GIÁO, trang phụ Phật giáo ứng dụng.  Phim này hay lắm và quý vị nên xem.

        Phim Thiền Tịnh song tu, Phật hóa hữu-duyên nhân, Giảng giải về tu-trì ở trang phụ Phật giáo thực-hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO, Pháp tu Thiền-định ở trang phụ Thiền-định thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Tu Tâm, Tính xuất trần của đạo Phật ở trang phụ Phật giáo thực-hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO và phim Liễu-phàm Tứ-huấn ở trang phụ giáo ứng-dụng thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim TAI-HỌA của sân hận ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO, những phim thuyết giảng rất hay của Đại đức Thích Phước Tiến ở trang phụ thuyết pháp và thảo luận thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Đức-PHẬT là vua thầy thuốc ở trang phụ Bằng-chứng và thực-tiễn:  Những gì Đức-PHẬT dạy là thực-tế thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO, phim Quá khứ, hiện tại, vị lai Nhân-Quả Kinh ở trang phụ Thuyết Pháp và thảo luận thuộctrang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng và phim Hoằng Nhất Đại Sư ở trang phụ Bằng-chứng và thực-tiễn:  Những gì Đức-PHẬT dạy là thực-tế thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Địa ngục biến tướng đồ ở trang phụ Phật-giáo thực-hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Phim Tùy-duyên bất-biến ở trang phụ Phật-giáo thực-hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Những phim mới về Vãng-Sanh ở trang phụ Chuyện Vãng-Sanh thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Nhạc Phật tử Trung Quốc dành để thư giãn (Relaxing - Chinese Buddhist music): ở trang phụ Phim Tài Liệu.  

        Phim Quán Âm Diệu Thiện Sự tích Bồ-Tát Di-Lặc ở trang phụ Sự tích chư PHẬT, chư Bồ-Tát, chư Tổ, chư Thánh, v.v... thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Ái là gốc luân hồi sanh tử Tình là dây oan ở trang phụ Phật giáo ứng dụng thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim Truyền thọ Tam-Quy Ngũ-Giới ở trang phụ Phật-giáo thực-hành ở trang PHIM PHẬT GIÁO, Thương thân mình mà trở thành hại mình ở trang phụ Phật-giáo ứng-dụng ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Địa-Tạng Bồ-Tát Bổn-Nguyện Kinh ở trang phụ Những lời PHẬT DẠY ở trang PHIM PHẬT GIÁO, những phim Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghìBáo ứng hiện đời ở trang phụ Bằng chứng cụ thể những lời PHẬT dạy là thật ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim Vị tiểu PhậtNiệm-Phật, Hộ-niệm, Vãng-Sanh ở trang phụ Bằng chứng cụ thể những lời PHẬT dạy là thật ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim Nhập Bồ-Tát hạnhÁNH SÁNG PHẬT PHÁP ở trang phụ Phật giáo thực hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Công chúa hiệp nghĩa ở trang phụ Phim truyện Phật giáo thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO và phim Phản quang tự kỷ ở trang phụ Thuyết pháp và thảo luận thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim Duyên trần thoát tục, Thời điểm thiền quán, Oan hồn đòi mạng ở trang phụ Phim truyện Phật giáo và phim A-Nan vấn PHẬT sự kiết hung Kinh ở trang Thuyết Pháp và thảo luận.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những hình động của Bề Trên, Thần Tài và Chúa Giê Su ở trang phụ Hình động Phật giáo ở trang Hình Phật giáo.  Những hình động này quá đẹp vì những vòng hào khí (aura) và hào quang (halo) được sáng chế tỏa ra với nhiều hình thức khác nhau và nhiều màu sắc khác nhau.  Tuy vậy những hình này chỉ có kích thước nhỏ dùng để upload lên cell phone.  Nếu quý vị nào muốn dùng những hình này để làm avatar thì phải xin phép Bề Trên trước, nếu Bề Trên đồng ý thì quý vị dùng còn không thì bị mang nghiệp tự cao ngã mạn.  Nếu có kích thước lớn hơn thì thật hoàn hảo hơn nữa.

        Những phim Phá chấp mê lầm và Sáu căn là cội gốc luân hồi sanh tử ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống và phim Chương trình Phật Di Lặc ở trang phụ phim Tài liệu.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Phim Tại sao phải tu Thiền? ở trang phụ Thiền định và phim Đời người ngắn ngủi ở trang phụ Phật giáo ứng dụng.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Trang phụ mới Phim về sức khỏe với những phim mới 49 cách sống khỏe, Nguồn sống tuổi xuân với sự chuyển ngữ trên màn hình, bài Phật gia khí công (phim này rất hay quý vị nên xem vì có thể trị được bệnh cao máu, sạn thận, v.v...) do Thầy Thích Trung Đạo hướng dẫn.  Kinh Đại PHẬT Đảnh Thủ lăng nghiêm, Tam thời hệ niệm 2006 ở trang phụ Pháp môn niệm Phật.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Vì sao chú trọng Đệ tử Quy?  ở trang phụ Phật giáo thực hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

         Sự hướng dẫn làm thế nào để tải phim Phật giáo ở trang này về máy của quý vị ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Quán Âm Diệu Thiện ở trang phụ Chuyện chư PHẬT, chư Bồ Tát và chư Tổ, v.v...  Phim Sự tích PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni ở cùng trang phụ.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Lễ PHẬT Đản ở trang phụ Phim tài liệu thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Diện chẩn, điểu khiển, trị liệu ở trang phụ Phim về Sức khỏe, phim Vài nét về Hòa Thượng Huyền Vi ở trang phụ Phim tài liệu và phim Trách nhiệm người Phật tử tại gia ở trang phụ Phật giáo Thực hành.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Chú Sa di hoan hỉ nhìn cuộc đời ở trang phụ Phim truyện Phật giáo.

        Phim Phương pháp tọa Thiền được dạy ở Úc châu ở trang phụ Thiền định, phim Thân là gốc khổ ở trang phụ Phật giáo ứng dụng và phim Kinh Kim Cang tam muội ở trang phụ Phật giáo thực hành.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Trang phụ mới Những điều cần biết, giữa các trang phụ:  Freebies cho quý vị và Nối kết.  Ở trang này có bài viết mới rất hay:  HÚT THUỐC RẤT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE.

        Tịnh đã bổ sung thêm phần hướng dẫn để thâu (burn) phim Phật giáo ra những dĩa VCDs hay DVDs để xem ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Vấn đề sanh tử ở trang phụ Thuyết Pháp và thảo luận thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.  Phim này rất hay, Tịnh kính mời quý vị xem.

        Sự thay đổi hình ảnh và giải thích ở trang LUẬN TỊNH ĐỘ.

       Phim Đệ tử Quy ở trang phụ Phật giáo thực hành ở trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Pháp âm Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm rất hay, dạng hồ sơ mp3 nghe rất rõ ràng.  Pháp âm này ở trang NGHI LỄ THỰC HÀNH.

        Phim Quán Âm Diệu Duyên ở trang phụ phim truyện Phật giáo.  Kính thưa quý vị, máy vi tính của Tịnh dạo này hay bị hỏng và Tịnh sẽ sửa lại.  Hầu hết thời gian Tịnh dùng máy vi tính này cho Phật giáo hay là upload phim Phật giáo lên server.  Kính mong quý vị hoan hỉ.

        Bài Cách thức ăn chay đã được di chuyển đến trang Cách thức ăn chay sau trang 91 ở trang phụ THẢO LUẬN PHẬT GIÁO.

        Phim Thoát vòng tục lụy, còn gọi là Nhân duyên tái thế, Ngọc Lâm Quốc Sư.  Phim này ở trang phụ Phim truyện Phật giáo thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim hoạt hình Phật giáo Những câu chuyện về Nhân Quả hay Cảm ứng Thiên ở trang phụ Bằng chứng và thực tế, những gì Phật dạy là có thật, phim Mục Liên tìm Mẹ ở trang phụ Phim truyện Phật giáo, phim Sự tích Đức Phật ở trang phụ Chuyện chư PHẬT, chư Bồ Tát và chư Tổ, v.v...  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Cuộc đời Đức PHẬT  ở trang phụ Chuyện chư PHẬT, chư Bồ Tát và chư Tổ, v.v..., phim cải lương Phật giáo Hòa Thượng Cua ở trang phụ Phim truyện Phật giáo. Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Phim Vững chãi trước thị phi ở trang phụ Phật giáo thực hành và phim Về với nguồn tâm ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Nối kết thứ ba của phim Đời người ngắn ngủi ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống đã được cập nhật. 

        Những phim Nghiệp là con đường dẫn đến tái sinhLàm thế nào khắc phục phiền não tập khí? ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống. 

        Phim Đâu là bến bờ hạnh phúc? thuộc trang Phật giáo ứng dụng trong đời sống và phim hoạt hình Phật giáo Phép tắc người con thuộc trang Pháp môn niệm Phật.  Những phim này đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Bốn câu ví dụ rất hay và rất có ý nghĩa trong Kinh Kim Cang ở trang chủ.

        Một số phim Phật giáo mà Tịnh đã đăng có thể không có ở trang này, quý vị có thể vào trang sau đây:  http://beta2.clip.vn/mytv/AMember

        Bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa Mười Pháp giới không lìa một tâm niệm ở sau trang Cách thức ăn chay thuộc trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO. 

        Những Pháp âm Kinh A-Di-Đà Sớ Sao ở trang Bài Giảng của TT Nhất Chân thuộc trang PHÁP ÂM.  Bài giảng Kinh A-Di-Đà Sớ Sao này nghe rất hay và rất có ý nghĩa, quý vị nên nghe. 

        Nhân kỷ niệm ngày lễ Vía Đức PHẬT A-Di-Đà:  Ngày 17/11 âm lịch (1/1/2010 dương lịch), Tịnh có đăng một số hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà để quý vị xem. Có một số hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà lớn rất đẹp quý vị có thể in ra để treo tường hay là dùng để tu hành theo sự quán tưởng niệm Phật. Quý vị nhấn chuột vào trang này sẽ xem được thumbnail images và slide show của Đức PHẬT A-Di-Đà. 


        Phim hoạt hình Triều Tiên Tâm Nguyện, cậu bé năm tuổi ở trang Phim truyện Phật giáo thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.  Những pháp âm Ba sự Quy Y và Bất thiểu Thiện căn ở trang Bài giảng của TT Thiện Huệ thuộc trang PHÁP ÂM.

        Bài đăng Tụng Kinh như thế nào mới đúng cách thức?  ở trang NGHI LỄ THỰC HÀNH.  Một số hình của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni được đăng tiếp ở trang 1e thuộc trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO.

        Nhân kỷ niệm Ngày Lễ Vía Bồ-Tát Di-Lặc (ngày 1/1/2010 Âm Lịch hay ngày Tết Nguyên Đán), Tịnh đăng những hình của Bồ-Tát Di-Lặc để quý vị tham khảo.  Những hình này ở trang Hình Bồ-Tát Di-Lặc, giữa những trang 17 và trang 18 ở trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO. 

        Phim Xá Lợi ở trang phụ Pháp môn niệm Phật thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO có thể tải được và xem được.  Tịnh phải mất vài ngày nghiên cứu và suy nghĩ mới dùng được chương trình FTP mới.  Còn về sự dùng chương trình trình duyệt hay brower thì quý vị nên dùng Internet Explorer hay Opera, quý vị đừng dùng trình duyệt Avant vì họ biết những bookmarks hay favorite websites mà quý vị lưu trữ lại, v.v...  Có nghĩa là sự an toàn thông tin cá nhân của quý vị không được bảo đảm.  Những người đánh giá phần mềm máy vi tính (software reviewer) mới đây đã có nhận xét như vậy. 

        Những phim Tư Lương Tịnh Độ rất hay, rất có ý nghĩa và quý vị nên xem.  Khi quý vị xem xong phim này, quý vị mới biết là đã làm những gì sai lầm trên đường đời.  Ngày hôm sau hay vài ngày hôm sau nữa quý vị nên xem phim này lại lần nữa, đồng thời thay đổi quan niệm về đời của quý vị và thực hành theo những lời dạy mà Pháp Sư Tịnh Không đã chỉ dẫn trong phim.  Do đó cuộc đời của quý vị mới có ý nghĩa hơn nhiều và quý vị sẽ thấy nhiều điều kỳ diệu xảy ra.  Phim này ở trang Phim pháp môn niệm Phật thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim Những câu chuyện tiền thân của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni (Jataka) được cập nhật tiếp từ phim 56a đến phim 70b.  Những phim này ở trang Phật giáo tiếng Anh.  Giọng đọc của người đọc nam Thái Lan nghe ngồ ngộ, không như giọng đọc của các Phật tử nam khi diễn đọc các Pháp âm.  Quý vị nên để ý đến nội dung của những câu chuyện rất ý nghĩa và đầy Trí-Tuệ trong phim.  Quý vị đừng để ý đến giọng đọc của người đọc nam Thái Lan mà theo Đức PHẬT đã thuyết "Y Pháp bất y nhân".  Là hãy nên để ý đến những ý hay trong Phật pháp hay Kinh điển chứ đừng để ý đến người thuyết hay người đọc.  Tịnh sẽ tranh thủ giải thích sơ về tiếng Việt từng phim (episode) cho quý vị biết sau.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí-Huệ.

        Những Pháp âm Nhạc niệm Phật, nhạc niệm danh hiệu PHẬT và Bồ-Tát và nhạc niệm danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ở trang Nhạc niệm Phật thuộc trang PHÁP ÂM. 

        Phân biệt tình, tưởng, nặng nhẹ (Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm) ở trang 80b, sau trang 80a thuộc trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO. 

        Phim Cuộc đời cư sĩ Viên Hoàng (Viên Liễu Phàm) Vận mệnh con người thật sự có thể cải tạo được không? đã được cập nhật đầy đủ ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới Tịnh sẽ đăng thông tin Phật giáo nhiều hơn ở trang Phật giáo tiếng Anh và làm những việc Phật sự khác.  Do đó việc đăng đăng thông tin Phật giáo ở trang  này sẽ chậm lại.  Kính mong quý vị hoan hỉ.  Quý vị có thể vào trang này để tải phim, Pháp âm Phật giáo, học Phật pháp, v.v...  như thường lệ.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí Huệ. 

        Phim Liễu sanh thoát tử rất hay, rất có ý nghĩa và quý vị nên xem và nghe.  Phim này được đăng ở trang phụ Phật giáo thực hành thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.  

        Những điều cần biết khi quý vị lái xe ở trang Những điều cần biết.

        Phim Bo-Tat Hanh va phim Chu Sa-Di o trang phu Phat giao thuc hanh thuoc trang PHIM PHAT GIAO.  

        Phim Bồ-Tát Quán-Thế-Âm hóa hiện ở trang phụ Bằng chứng & thực tế:  Những lời PHẬT dạy là có thật thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Những bài đăng Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi, Chuyện tâm linh của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích HằngCô Ba Cháo Gà du địa ngục ở trang phụ Bằng chứng và thực tế:  Những gì Đức PHẬT dạy là sự thật thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Tôn ảnh 88 Đức PHẬT:  Giữa các trang 1g và 2a. Định dạng của những hình nhỏ (thumbnail images) và lớn (normal size images) của chư PHẬT đã được sửa chữa nên hình rõ ràng và đẹp hơn nhiều. 

        Tịnh lập ra một trang mới là TRUYỆN TRANH PHẬT GIÁO.  Tịnh sẽ cập nhật chuyện tranh của các Đại Đệ tử của Đức PHẬT lên trang này trước.  Hiện giờ Tịnh đã cập nhật chuyện về ngài Đại Ca-diếp, vị Tổ đầu tiên của Phật giáo ở trang Chuyện tôn giả Đại Ca-diếp thuộc trang TRUYỆN TRANH PHẬT GIÁO.  

        Tịnh có đăng bốn bài Kinh mới và một bài thơ trích từ Kinh điển ở mục PHẬT DẠY, một bài Sự tích Quán Thế Âm ở trang THẢO LUẬN PHẬT GIÁO. 

         Phim Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni đã được cập nhật. Phim này ở những trang Phật giáo thực hành và Phật giáo ứng dụng trong đời sống thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những phim hoạt hình Nhị Thập Tứ Hiếu (24 tấm gương hiếu thảo) ở trang Những phim Phật giáo khác thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO.  

        Phim hoạt hình với những hình vẽ rất đẹp, kỳ diệu, hoành tráng, ý nghĩa Phật Thuyết Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Suất Đà Thiên (Đức PHẬT Nói Kinh Về Sự Quán Tưởng BỒ TÁT Di Lặc Sẽ Sanh Về Tầng Trời Đâu Suất) ở trang Những lời Đức PHẬT dạy thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Các trang LỜI ĐỨC PHẬT DẠY VÀ KINH ĐIỂN và PHÁP LUẬN đã được tạm thời chỉnh lý.  Bài viết 48 Pháp niệm Phật ở trang PHÁP LUẬN đã được hoàn toàn chỉnh lý. 

        Nhân Quả Ba Đời: Do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên giảng ở trang Bằng chứng và thực tế:  Những gì Đức PHẬT dạy là có thật thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Những Pháp âm Tất cả chúng sanh vốn là Phật ở trang PHÁP ÂM do Hòa Thượng Tịnh Không giảng.  Khi quý vị nhấn chuột vào những liên kết này thì sẽ có một cửa sổ nhỏ yêu cầu mật mã (password).  Quý vị nhớ điền vào mật mã sau đây NmAmida thì sẽ có Pháp âm cho quý vị nghe.  Khi quý vị vào trang NHẠC PHẬT GIÁO mà có liên kết nào yêu cầu mật mã thì quý vị cũng điền vào mật mã vừa rồi NmAmida thì sẽ có nhạc Phật giáo cho quý vị nghe. 

        Những phim Hổ Ly Sơn Thất Thế ở trang Phim truyện Phật giáo và phim Cách Trợ Niệm Cho Người Lâm Chung ở trang Phim tài liệu.  Tất cả đều thuộc trang PHIM PHẬT GIÁO. 

        Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân ở cuối trang LỜI ĐỨC PHẬT DẠY VÀ KINH ĐIỂN.

        Hai điều rất quan trọng mà quý vị cần biết khi dùng máy xấy khô quần áo và không dùng máy vi tính trên giường.  Những ghi chú để quý vị có thể xem được những tập phim còn lại của phim dài nhiều tập Những chuyện tiền thân của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni ở trang Những chuyện về chư PHẬT, chư Bồ-Tát, chư Tổ v.v...  ở trang PHIM PHẬT GIÁO.     

        Những Tôn ảnh Lịch Đại Tổ-Sư Tịnh-Độ tông, Tôn ảnh Liên tông thập-tam TổTôn ảnh Lịch Đại Tổ-Sư Thiền tông Tịnh đang cập nhật.  Những tôn ảnh này ở trang PHÁP LUẬN, sau trang Tôn ảnh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

        Một số bài nói chuyện về Phật pháp ở trang Những lời khuyên Phật giáo.

        Các ngày Lễ Phật giáo và các ngày Vía Phật, Bồ Tát trong năm 2012 ở trang chủ.         Nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Chuẩn Đề,
ngày 16 tháng 3 âm lịch (ngày 18 tháng 4, 2011), quý vị có thể tụng Kinh Công-phu sáng rồi lúc đầu khấn là quý vị tụng Kinh Công-phu sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Bồ Tát Chuẩn Đề trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Bồ Tát là:  "Nam-mô Chuẩn-Đề Bồ-Tát", "Nam-mô Chuẩn-Đề Vương Bồ-Tát", "Nam-mô Bồ-Tát Chuẩn-Đề" hay là "Nam-mô Bồ-Tát Chuẩn-Đề Vương".  Nhưng tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều. 


        Nam mô A-di-đà Phật, nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Văn Thù, ngày 4 tháng 4 âm lịch (ngày 6 tháng 5 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Công-phu sáng rồi lúc đầu khấn là quý vị tụng Kinh Công-phu sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ Tát Văn Thù.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Bồ Tát Văn Thù trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Bồ Tát là:  "Nam-mô Văn Thù Bồ-Tát", "Nam-mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát", "Nam-mô Đại-Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát", "Nam-mô Bồ-Tát Văn Thù", "Nam-mô Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi", "Nam-mô Bồ-Tát Đại-Trí Văn Thù Sư Lợi". 
Nhưng tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Nam mô A-di-đà Phật. 

        Nam mô A-di-đà Phật, nhân kỷ niệm ngày Vía Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni đản sanh, ngày 15/4 âm lịch (ngày 17/5 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Lễ Phật Đản vào buổi sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni đản sanh.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của đức Phật là:  "Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật" hay "Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật".  Sự tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Nam mô A-di-đà Phật. 

        Nam mô A-di-đà Phật, ngày 20/4 âm lịch (ngày 22/5 dương lịch) là ngày Bồ-Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân. Nếu quý vị xưng niệm Pháp hiệu của Bồ Tát vào ngày này thì Bồ Tát sẽ giúp cho sự tu-hành của quý vị được tiến triển hơn.

        Nam mô A-di-đà Phật, nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, ngày 19/6 âm lịch (ngày 19/7 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Phổ Môn vào buổi sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Ngài trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm là:  "Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát", "Nam-mô Bồ-Tát Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Đại-từ Đại-bi Quán-Thế-ÂmBồ-Tát", "Nam-mô Bạch-y Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Nam-hải Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Linh-cảm-ứng Đại-từ Đại-bi Tầm-thinh Cứu-khổ Cứu-nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-ha-tát".  Sự tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Nam mô A-di-đà Phật. 

        Nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Địa-Tạng, ngày 29 tháng 7 âm lịch (ngày 28 tháng 8 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Công-phu sáng rồi lúc đầu khấn là quý vị tụng Kinh Công-phu sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Địa-Tạng.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Bồ-Tát Địa-Tạng trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Bồ Tát là:  "Nam-mô Địa-Tạng Vương Bồ-Tát", "Nam-mô U-minh Giáo-chủ Địa-Tạng Vương Bồ-Tát" hay là "Nam-mô U-minh Giáo-chủ Địa-Tạng Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát"Nhưng tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều. 

        Nam-mô A-di-đà Phật, nhân kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, ngày 19/9 âm lịch (ngày 15/10 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Phổ Môn vào buổi sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Ngài trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Đức Bồ-Tát Quán-Thế-Âm là:  "Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát", "Nam-mô Bồ-Tát Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Đại-từ Đại-bi Quán-Thế-ÂmBồ-Tát", "Nam-mô Bạch-y Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Nam-hải Quán-Thế-Âm", "Nam-mô Linh-cảm-ứng Đại-từ Đại-bi Tầm-thanh Cứu-khổ Cứu-nạn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Ma-ha-tát".  Sự tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Nam-mô A-di-đà Phật. 

        Nam-mô A-di-đà Phật nhân kỷ niệm ngày Vía Đức PHẬT Dược-Sư, ngày 30/9 âm lịch (ngày 26/10 dương lịch), quý vị có thể tụng Kinh Dược-Sư Bổn-Nguyện Công-Đức vào buổi sáng để kỷ niệm ngày Vía Đức PHẬT Dược-Sư.  Sự tu-hành của quý vị hay là sự tu niệm Phật của quý vị trong một năm nếu quý vị chưa Vãng-sanh sẽ tốt hơn rất nhiều.  Nếu quý vị không có điều kiện hay là quá bận rộn thì quý vị có thể xưng niệm hồng danh của Ngài trong ngày đó.  Những cách xưng niệm hồng danh của Đức PHẬT Dược-Sư là:  "Nam-mô Dược-Sư PHẬT", "Nam-mô PHẬT Dược-Sư" hoặc "Nam-mô Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai".  Sự tụng Kinh sẽ tốt hơn nhiều.  Nam-mô A-di-đà Phật. 


        Nam-mô A-di-đà Phật, nhân ngày Vía Đức PHẬT A-Di-Đà, ngày 17/11 âm lịch (ngày 11/12 dương lịch, năm 2010), quý vị nào có tu-hành theo Pháp môn niệm-Phật thì quý vị nên đến chùa để tụng Kinh.  Nếu chùa không tổ chức ngày Kỷ niệm lễ vía Đức Phật A-Di-Đà thì quý vị nên tổ chức tụng Kinh Vía Phật A-Di-Đà tại nhà càng sớm càng tốt, nhanh nhất là trước một tuần.  Khi tụng Kinh tại nhà quý vị nên khấn là quý vị hồi hướng tất cả phước đức và công đức của buổi tụng Kinh đó đến Đức PHẬT A-Di-Đà.  Quý vị cũng có thể khấn là quý vị tụng Kinh nhân ngày Lễ vía Đức PHẬT A-Di-Đà.  Nếu quý vị làm theo lời Tịnh hướng dẫn thì sự tu-hành niệm-Phật của quý vị trong suốt một năm sau sẽ được thuận lợi hơn nhiều.  Tịnh sẽ tụng Kinh vào tuần này và Tịnh tu-hành có Bề Trên hiện mây hướng dẫn nên Tịnh biết rất rõ.  Nam-mô A-di-đà Phật.


                Nếu quý vị muốn làm từ thiện và bố thí, quý vị có thể đến trang này:  http://www.FreeRice.com  Ở trang đó quý vị có thể học được những môn học khác nhau qua hình thức trả lời những câu hỏi.  Cùng lúc quý vị có cơ hội bố thí gạo đến những thiếu ăn trên toàn thế giới.  Quý vị chẳng tốn đồng nào cả và ai ai cũng có thể làm được.  Ở trang đó quý vị cũng có thể làm những việc từ thiện và bố thí khác.  Quý vị vui lòng nhấn chuột vào biểu ngữ sau đây: 

Play Freerice and feed the hungry

       

        Trò chơi mới ở trang Trò chơi giáo dục ở trang Giải trí lành mạnh.  Hôm qua Tịnh trả lời nhiều câu hỏi qua hình thức học từ tiếng Anh khoảng nửa tiếng, dự định bố thí khoảng 1,400 hạt gạo nhưng mà bị mất hết vì chưa đăng ký làm thành viên.  Số hạt gạo tuy chẳng là bao nhiêu nhưng mà tục ngữ có câu:  "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".  Nhất là đối với những người sắp qua đời vì đói thì số gạo này rất có ý nghĩa vô cùng.  Sau đó Tịnh đăng ký làm thành viên, chơi bằng cách trả lời những câu hỏi từ ngữ tiếng Anh và bố thí khoảng 1,200 hạt gạo.  Do đó quý vị cần phải đăng ký thành viên trước khi muốn bố thí. 

        Nam-mô A-di-đà Phật, kính chào quý vị, quý vị nào muốn có nhiều phước một cách dễ dàng thì quý vị nên gia nhập trang www.FreeRice.com.  Ở trang đó quý vị vừa tham gia những trò chơi để nâng cao kiến thức văn hóa và cùng lúc bố thí gạo miễn phí đến những người đói ăn trên toàn thế giới.  Gồm có châu Phi, châu Mỹ và châu Á.  Quý vị có thể mua gạo để bố thí cũng được nhưng mà quý vị đừng xem nhẹ sự bố thí gạo bằng cách tham gia những trò chơi văn hóa.  Vì Bề Trên đã "nói với" Tịnh nghĩ như vậy là sai lầm, sẽ ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng và có nhiều phước.  Tịnh sẽ bỏ tiền mua gạo sau đó nhưng mà Tịnh sẽ không quên những gì Bề Trên dặn.  Tịnh mới gia nhập làm thành viên ở trang này và lập một nhóm riêng là bố thí _ làm việc từ thiện và thấy có nhiều kết quả khả quan lắm.  Quý vị nào muốn bố thí nhiều gạo nhanh thì quý vị nên chơi trò chơi bản cửu chương (multiplication table) hay là số học căn bản (basic algebra).  Quý vị nào muốn gia nhập nhóm của Tịnh thì nhấn chuột vào liên kết sau đây:  http://freerice.com/frog/join/282518/639f72637e4756b3f2d3d6a36cb15cc3  Nam-mô A-di-đà Phật. 

        Kinh Di Lặc Cứu Đời ở trang LỜI ĐỨC PHẬT DẠY VÀ KINH ĐIỂN, ở giữa những trang Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật và Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hội Chư Đồng Tử Đà-la-ni.  Quý vị nào tụng Kinh này nhân ngày Lễ Vía Đức Bồ-Tát Di-Lặc (Ngày 1/1 âm lịch (ngày 3/2 dương lịch)) thì sẽ được những điều lợi ích như trong Kinh nói. 

        Những phim truyện Phật giáo Những chuyện về Bồ-Tát Quán-Thế-ÂmĐại Đường Tây vực ký, Đường Tam-Tạng Huyền Trang ở trang Những chuyện về chư PHẬT, chư Bồ-Tát và chư Tổ, v.v... của trang PHIM PHẬT GIÁO.

        Những chương trình phần mềm để Vẽ hoàn toàn miễn phí ở trang Freebies cho quý vị.  

        Kính chào quý vị, Bề Trên cũng "nói thêm" với Tịnh là đang lúc nghèo thì nên tùy hỷ đem tiền ra mua gạo để bố thí nên kết quả sẽ tốt hơn.  Trang Phật giáo này có những bậc Thiện Tri Thức đến xem. 


         Nhân ngày Vía Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni thành đạo, 8/12 âm lịch (ngày 11/1 dương lịch), quý vị có thể đến trang Kinh Bách Dụ ở cuối trang LỜI ĐỨC PHẬT DẠY VÀ KINH ĐIỂN để xem. Bài Kinh này rất hay với những ví dụ vừa khế lý, vừa khế cơ và rất cụ thể. Quý vị nên đến chùa tụng Kinh và xưng niệm hồng danh của Đức PHẬT nhiều lần trong ngày này.

              Quý vị nào muốn bố thí gạo nhiều ở chương trình Playing game for free rice and Charity thì có thể dùng bảng cửu chương sau đây: 

 0 1 2 410 11 
 1 1 2 34
5
6
 7 89
 1011
 2 24
6
8
10
12
 1416
18
20
22
 3 3 6 9 1215
18
 21 24 2730
 33
 4 48
 1216
20
24
28
32
36
 4044
 5 5 10 15 20 2530
35
40
45
 5055
 6 6 1218
 24 3036
 4248
 5460
66
 7 714
 21 28 35 42 4956
63
70
77
 8  8 16 24 32 40 48 5664
 72 80 88
 9 9 18 27 36 4554
 63 72 81 90 99
 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
 1111
22
33
44
 5566
 77
88
 99 110 121

        Cách dùng:  Dãy số hàng ngang đầu tiên được tô đậm là dãy số dùng để nhân.  Dãy số cột dọc đầu tiên được tô đậm cũng là dãy số dùng để nhân.  Khi quý vị muốn nhân hai số nào với nhau thì quý vị dò thẳng xuống cho số hàng ngang và dò ngang qua cho số cột dọc.  Giao điểm của những sự dò thẳng xuống và dò ngang qua này là tích số hay là kết quả mà quý vị muốn tìm.  Thí dụ:  Khi quý vị muốn tìm tích số của 2 số 8 và 5 hay là 8 x 5 = ? thì quý vị dò thẳng xuống từ số 8 hàng ngang và dò ngang qua từ số 5 cột dọc thì giao điểm của 2 số này là 40.  Như vậy 8 x 5 = 40 là kết quả mà quý vị muốn tìm.  

        Trang có những chương trình chơi game để làm từ thiện http://gamesthatgive.net ở trang chủ.  Trang này có những chương trình chơi games khác nhau để làm những chương trình từ thiện khác nhau, không chỉ có những chương trình mà quý vị đã biết là The animal rescue site, The breast cancer site.  Trong tương lai gần trang này còn có chương trình chơi game để đóng góp từ thiện cho United Way nữa. 

        Quý vị có thể đến trang này để hạ tải hay là thỉnh những DVD phim Phật giáo: 


        Những trò chơi từ ngữ tiếng Anh đóng góp cho từ thiện mới ở trang chủ.  Ở game Aid To Children quý vị thấy những người chơi game đóng góp từ lúc ban đầu cho tới bây giờ được khoảng $6318.  Ở mục Total chỉ nêu ra khoảng tổng số là $1400 là do họ chỉ nêu tổng số từ lúc ban đầu cho đến tháng 5, 2009.  Quý vị đừng nghĩ chơi game này thì đóng góp từ thiện ít.  Tịnh chơi game này lúc ban đầu được 10 cent trong 4 phút, như vậy 40 phút được 1 đô, 1 giờ được 1.5 đô.  Như vậy trong 1 giờ Tịnh đóng góp được 6 bữa ăn cho 6 em nhỏ.  Những lúc sau chơi game nhanh hơn thì Tịnh đóng góp được 3 đô trong một giờ hay hơn nữa.  Như vậy là trong một giờ Tịnh có thể đóng góp được 12 bữa ăn cho 12 em nhỏ hay hơn nữa.  Nếu nói theo Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì trong một giờ Tịnh chơi game Aid To Children thì Tịnh có thể giúp cho 12 vị Phật tương lai khỏi bị đói.  Thật là một sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.  Chơi đến level 10 của 26 level thì Tịnh trở lại trang chủ để trở về level 1.  Tịnh còn chơi những game từ thiện khác và lợi ích chẳng thể nghĩ bàn không những ở đời này mà còn ở những đời vị lai.  Nhưng mà Tịnh hồi hướng phần lớn phước đức từ thiện về pháp môn niệm Phật của Tịnh và kiếp hiện đời là kiếp cuối của Tịnh trong vòng luân hồi.  Trong một ngày Tịnh chỉ chơi game khoảng một, hai tiếng, có khi hai, ba tiếng vì Tịnh còn nhiều chuyện khác để làm.  Khi quý vị cho một phần thì quý vị sẽ nhận được mười phần.  Khi quý vị đóng góp từ thiện thì phước đức của quý vị không bao giờ mất.  Khi quý vị hồi hướng về pháp môn Niệm Phật thì phước đức của quý vị càng không thể mất.  Nếu quý vị không hồi hướng về pháp môn Niệm Phật thì tùy ý quý vị.  Những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của những sự chơi game này ứng dụng cho những chương trình từ thiện khác.  Ở chương trình Game That Give quý vị bị giới hạn bởi thời gian chơi là mười cent trong một phút nhưng game này cũng có rất nhiều lợi ích. 

        Chương trình chơi game để làm từ thiện ở trang chủ với nhiều chương trình từ thiện khác nhau:  http://  Charitii.com 


        Phim hoạt hình Phật giáo Tế Điên Hòa Thượng ở trang Chuyện chư PHẬT, chư Bồ Tát và chư Tổ, v.v... ở trang PHIM PHẬT GIÁO.