Người xưa có câu:  "Bá thiện hiếu vi tiên" (trong vô số điều thiện, chữ hiếu đứng đầu).  Trong Phật giáo cũng có câu:  "Trong tất cả hạnh lành, hạnh hiếu đứng đầu"
Các bậc Thánh nhân luôn có hiếu với Cha Mẹ và từ xưa đến nay chưa từng thấy một bậc Thánh nào bất hiếu với Cha Mẹ.  Hiếu hạnh là tiêu chuẩn thước đo đạo đức của một người.  Những phim sau đây kể lại 24 tấm gương hiếu thảo của người đời xưa bên Trung Quốc.  Có lẽ những phim này không phải là phim Phật giáo nhưng Tịnh đăng lên đây để quý vị tham khảo.  Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni luôn đề cao hạnh hiếu và Đức PHẬT là tấm gương tiêu biểu của hạnh hiếu.  Sau đây là những phim hoạt hình về
24 tấm gương hiếu thảo của người đời xưa1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24