Tất cả các phim Phật giáo thực hành đã được cập nhật theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo

   

ÁNH SÁNG PHẬT PHÁP:  Chùa Hoằng Pháp thực hiện.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Phật giáo ứng dụng trong đời sống:  1  2  3  4  5a  5b  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Bồ-Tát Hạnh:  Ni Sư Trí Hải giảng.  Gồm có ba DVDs:  DVD 1:  1  2  3  4   DVD 2:  1  2  3  4  và DVD 3:  1  2  3  4 

Chú Sa Di:  Phim hoạt hình:  1  2  3  4  5  6    Mới, những liên kết của những phim bị thiếu nội dung đã được chỉnh sửa, cập nhật lại đầy đủ. 

Dâng lễ trai Tăng:  DLTT

Địa ngục biến tướng đồ:  Phim này cũng có thể được đăng ở trang Phật giáo ứng dụng:  1  2  3  4 

Đệ tử Quy:  PS Ngộ Thông giảng:  1  2  3 

Giảng giải về tu-trì:  1  2  3  4  5 

Hóa giải lòng oán hận sâu nặng:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Khắc phục bệnh khổ:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Kinh Kim Cang tam muội:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

Làm phước:  TT Thích Chơn Quang giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Liễu sanh thoát tử:  ĐĐ Thích Hạnh Tấn giảng và vấn đáp rất hay.  Quý vị nên xem và nghe.  Bao gồm những màn hình động với những phong cảnh Phật pháp rất đẹp và có hai phần:  Thuyết giảng và vấn đáp.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Phật giáo ứng dụng: 

a/  Phần thuyết giảng:  1_1   1_2   2_1   2_2   3_1   3_2   4_1   4_2   5_1   5_2   6_1   6_2   7_1   7_2   8_1   8_2   9_1   9_2   10_1   10_2   11_1   11_2   12_1   12_2 

b/  Phần vấn đáp:  13_1   13_2   14_1   14_2   15_1   15_2   16_1   16_2   17_ 1   17_2   phần cuối

Nên dùng ân đức hóa giải thù hận:  PS Tịnh Không giảng:  1 

Nhẫn-nhục giải oan khiên:  ĐĐ Thích Phước Tiến giảng.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang Phật giáo ứng dụng:  1  2  3 

Nhập Bồ-Tát hạnh:  Ni Sư Trí Hải giảng.  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Pháp môn niệm-Phật:  1  2  3  4  5  6  7  8 

Ngọc Hoàng Thượng-Đế là ai?  Tứ Đại Thiên-Vương là có thật, Ngọc Hoàng Thượng-Đế là có thật. Các vị này đẹp hơn rất nhiều so với tranh vẽ và phim ảnh của tranh và phim Phật giáo.  Truyền thuyết về các vị này không như được mô tả trong các truyện dài bằng tranh trước đây và phim Hồng Kông được tạo sau này là những truyện và phim Tây Du Ký và Phong Thần.  Dù sao quý vị nào có xem những truyện và phim này rồi thì cũng biết sơ về các "vị" này. Tuy rằng các vị này thân tướng so với Phật và Bồ-Tát thì kém xa nhưng so với người thường của chúng ta thì là một trời một vực. Thân tướng của họ vượt xa mọi sự mô tả của truyền thuyết và thần thoại.  Tịnh đăng các phim về Ngọc Hoàng Thượng-Đế và Tứ Đại Thiên-Vương không phải là để quý vị học và tu-hành thành các vị này. Tuy nhiên cũng có các hạnh tốt khác mà quý vị có thể học và tu-hành theo. Các Thầy có giảng về các hạnh này trong phim:  1 2 3 4 5 

Niệm Bồ-Tát Địa-Tạng:  1 2 

Niệm Bồ-Tát Quán-Thế-Âm:  1 2 

Niệm Đức PHẬT A-Di-Đà:  1

Niệm Đức PHẬT Thích-Ca Mâu-Ni:  1 2 3 

PHẬT hóa hữu-duyên nhân:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

PHẬT thuyết Thập Thiện nghiệp đạo Kinh:  PS Tịnh Không giảng:  Những phim này cũng có thể được đăng ở mục phim Phật giáo ứng dụng trong đời sống vì hầu hết người đời vì không biết Thập Thiện (hay còn gọi là mười nghiệp lành) nên sau khi mạng chung đều bị đọa vào ba đường dữ (tam đồ) là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.   

PHẬT dạy ngài A-Nan (và cũng cho các chúng sanh khác biết luôn) tất cả các chúng sanh sau khi mạng chung (chết), số được sanh trở lại làm người thì ít như là đất ở trong móng tay của Ngài, còn số bị đọa vào ba đường dữ thì nhiều như đất ở ngoài đại địa (đất ở khắp nơi trên trái đất). 

Các chúng sanh nào quá ác sau khi mạng chung đều bị đọa vào địa ngục ngay lập tức (mà không phải chờ chuyển kiếp trong giai đoạn "thân trung ấm"), khi họ được thả ra vào ngày rằm tháng 7 và các chúng sanh khác bị đọa vào ngạ quỷ đều rất thích được xem Kinh này.  Tất cả các loài ma khác (ma người, ma thú, ma "da", ma ngoại đạo, v.v...) và quỷ khác (quỷ cưu-bàn-trà, quỷ dọa-xoa, quỷ theo độ những người tu hành, quỷ đói hay ngạ quỷ, v.v...) đều rất thích được nghe tụng Kinh và xem Kinh sách Phật giáo.  Tất-cả họ đều đồng ý rằng những gì PHẬT dạy trong Kinh-điển đều hoàn-toàn đúng.  Tịnh mong quý vị xem những đoạn phim PHẬT thuyết Thập Thiện nghiệp đạo Kinh này để cảnh-tỉnh và sửa-chữa:  1  2  3  4 


Sự Tích Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni:  1  Phim này có những hình vẽ rất đẹp và có ý nghĩa.  Những sự hiệu nghiệm đạt được do sự trì bài chú này thì không thể nghĩ bàn. 

Thiền TỊNH song-tu:  1  2   Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Thiền định. 

Tính Xuất-trần của Đạo Phật:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Trách nhiệm người Phật tử tại gia:  PS Tịnh Không giảng:  1  2  3 

Truyền thọ Tam-Quy Ngũ-Giới:  Pháp Sư Tịnh Không giảng.  Gồm có những bài Pháp sau:

Truyền thọ Tam-Quy:  1 

Truyền thọ Tam-Quy Ngũ-Giới 2001:  1 

Truyền thọ Tam-Quy Ngũ-Giới 27/08/20001 

Truyền thọ Tam-Quy-Y 1999:  1 


Tu-Tâm:  HT Thích Thanh Từ giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nối kết 9 bị thiếu Tịnh sẽ đăng lên sau. 

Tùy-duyên bất-biến:  ĐĐ Thích Phước Tiến giảng:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Tứ Đại Thiên-Vương:  PS Tịnh Không giảng:  1 2 

Vì sao chú trọng Đệ tử Quy?  PS Tịnh Không giảng:  1  2 

Vững chãi trước thị phi:  ĐĐ Thích Phước Tiến giảng.  Đại Đức là một Giảng Sư, những bài giảng của Đại Đức rất hay:  1  2  

        Ghi chú:  Nếu quý vị muốn tải (download) những phim này mà không được thì quý vị phải dùng trình duyệt (browser) Firefox mới tải được.  Muốn tải trình duyệt Firefox mới nhất (Firefox version 3.5 hay hơn nữa) thì quý vị nên đến đến trang www.download.com rồi tìm chương trình Firefox để tải.  Quý vị đừng dùng trình duyệt Internet Explorer để tải vì không thể tải được.  Tuy nhiên nếu muốn xem trang www.TuVaHanh.com này được tốt hơn và đầy đủ hơn, quý vị nên dùng trình duyệt Internet Explorer.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí Huệ.