Lễ Hoa đăng vía Đức PHẬT A-Di-Đà:  1

Đại Lễ Vu-Lan:  1

Hoa đăng mừng Xuân:  1

Hành hương Tây Tạng và Trung Quốc:  1  2  3  4

Hành hương Phật-tích Ấn Độ của Phật tử Ca-na-đa:  1  2  3  4  5  6

Bữa tiệc kính Sư:  1  2

Nhạc Phật tử Trung Quốc dành để thư giãn (Relaxing - Chinese Buddhist music):  1  2  3  4  5  6

Chương trình Phật Di Lặc:  1  2  3

Đại hội kỷ niệm 50 chu niên Hoằng Pháp:  1

PHẬT Đản Liên hiệp quốc 2008:  1

Khánh tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 2006:  1

Khánh tuế Hòa Thượng Thích Trí Tịnh 2008:  1

Lễ chúc Tết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh năm Kỷ Sửu 2009:  1

Lễ PHẬT Đản:  1  2  3  4

Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ:  1  2  Tịnh sẽ cập nhật lên sau.

Trung đài thiền tự:  1  2

Cách Trợ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung:  1