Tất cả các Phim truyện Phật giáo đã được sắp xếp theo thứ tự của bản mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo.  

 

Công chúa hiệp nghĩa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Chú Sa di Hoan Hỉ nhìn cuộc đời:  Phim hoạt hình Phật giáo Nhật Bản: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Mới 

Duyên trần thoát tục:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Đòi nợ:  1 

Gian nan tìm Mẹ:  Phim hoạt hình Phật giáo Nhật Bản:  1 

Hòa Thượng Cua:  Phim cải lương Phật giáo Việt Nam:  1 

Hòa Thượng túi vải:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Hổ Ly Sơn Thất Thế:  Tác giả & chỉ đạo thực hiện:  TT  Thích Chân Tính:  1  2 

Kiếp luân hồi:  Phim truyện Phật giáo Mỹ:  1 

Mục Liên tìm Mẹ:  1  2 

Nhất Hưu Hòa Thượng:  Phim hoạt hình Phật giáo do Nhật Bản sản xuất.  Tiêu đề cho những tập phim:  1. Búp bê của mẹ, 2. Bồ Tát làm chứng, 3. Qua ải chém tướng, 4. Nhất Hưu viết chữ lớn, 5. Tiểu Hòa Thượng bắt hổ, 6. Hòa Thượng thông minh và người thần bí, 7. Ý chí mỗi người, 8. Đại Phật gia và đôi ủng rơm, 9. Năm mới vui vẻ, 10. Dịch cảm cúm, 11.  Cá Mực - Phù Thủy và Ếch, 12.  Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi, 13.  Công Chúa Tè Dầm, 14.  Nhân Ái Chí Thượng, 15.  Con Ngựa Giật Mình Và Oảnh Tù Tì, 16.  Thủ Tài Nô Và Ca Sỹ Nổi Tiếng, 17.  Đoạt Lại Vay Nặng Lãi, 18.  Kẻ Trộm Và Tượng Phật Đá, 19.  Hai Người Mẹ, 20.  Thân Tình, 21.  Tử Vong Và Đói Khát, 22.  Cạm Bẫy, 23.  Gói Vàng, 24.  Hộp Đồ Nói Dối, 25.  Nai Của Tướng Quân, 26.  Chuyện Chiếc Lược, 27.  Hồi Ức Của Ông Chủ Hà, 28.  Gian Nan Tu Hành, 29.  Bóng Trăng Dưới Nước,  30.  Bắt Cá Dâng Mẹ, 31.  Cốt Nhục Thân Tình, 32.  Cuộc Thi Giáo Dài, 33.  Trí Thoái Ác Nhân, 34.  Ngựa Tre Và Của Cải, 35.  Miếu Ma, 36.  Ốc Rạ Và Chồn Hôi, 37.  Thi Cách Nói Nhanh, 38.  Ai Có Sức Gan Dạ Và Có Sức Chịu Đựng Lớn Hơn, 39.  Bánh Hiếu Thảo và Đèn Cầy, 40.  Võ Sĩ Và Cá Chép, 41.  Một Ly Trà Và Cung Diện Hào Hoa, 42.  Nghe Không Thấy Tiếng Chim , 43.  Cứu Người Và Gian Lận, 44.  Búp Bê Thời Tiết Thất Lạc, 45.  Cái Bánh Bao Ăn Dư, 46.  Tướng Quân Tham Ăn, 47.  Nhất Hưu Thật Giả, 48.  Tượng Phật Thất Lạc, 49.  Hồ Lô, 50.  Động Vật Kì Lạ, 51.  Thi Thố Thơ Ca, 52.  Của Cải Chân Chính1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B  6A  6B  7A  7B  8A  8B  9A  9B  10A  10B  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  Phim này Tịnh tải từ trang www.DieuPhapAm.net 

Oan hồn 49 ngày:  Phim truyện Phật giáo Singapore:  1  2 

Oan hồn đòi mạng:  Phim truyện Phật giáo Ma-lai-xi-a:  1  2 

Phổ Đà sơn truyền kỳ:  1  2 

Quán Âm Diệu Duyên:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  Phim này Tịnh tải từ trang Phật giáo:  www.SachNoiPhatGiao.org 

Suốt chặng đường đời:  Phim truyện Đài Loan, đạo diễn:  Hội từ tế Đài Loan, biên dịch:  Liễu Tâm, thuyết minh:  Ngọc Mỹ:  1A  1B  2A  2B  3A  3B  4A  4B  5A  5B  6A  6B  7A  7B  8A  8B  9A  9B  10A  10B  11A  11B  12A  12B  13A  13B  14A  14B  15A  15B  16A  16B  17A  17B  18A  18B  19A  19B  20A  20B  21A  21B  22A  22B    Tiêu đề cho những tập phim:  1 - Nhân duyên thiên lý, 2 - Tự cường tự lực, 3 - Cảm thọ gian nan, 4 - Phấn phát thủ cường, 5 - Thiên tân vạn khổ, 6 - Xứ tâm thí giáo, 7 - Truân truân giáo hối, 8 - Đào lý sơ thành, 9 - Nhân duyên tương khiên, 10 - Viễn ly gia môn, 11 - Tri âm tri kỷ, 12 -  Hoạn nạn tương phùng, 13 - Diện lâm quyết trạch, 14 - Tiến thoái lưỡng nan, 15 - Lưỡng tình y y, 16 - Vụ rối ren lớn, 17 - Hoạn nạn dữ cộng, 18 -  Hoạn nạn dữ cộng (tiếp theo), 19 - Thân tình nam khước, 20 - Hết đắng đến bùi, 21 - Vô oán vô hối, 22 - Hy vọng bất diệt.  Phim này Tịnh tải từ trang Phật giáo:   DieuPhapAm.net   

Tâm Nguyện, cậu bé năm tuổi:  Phim hoạt hình Triều Tiên:  1  2  3  4   Phim này cũng được tải từ trang Sách nói Phật giáo ở trên. 

Thoát vòng tục lụy:  Còn gọi là Nhân duyên tái thế, Ngọc Lâm Quốc Sư.  Phim truyện Phật giáo Đài Loan:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Những phim này tuy có file name extension (cấu trúc của một hồ sơ:  file name.file name extension, ví dụ:  Nhanduyentaithe1.wma) ở phía cuối là wma, viết tắt của chữ Window media audio;   không phải là wmv, viết tắt của chữ Window media video.  Tuy vậy quý vị có thể xem phim được và chất lượng phim không bị ảnh hưởng.  Tịnh kính chúc quý vị thêm nhiều Trí huệ. 

Thời điểm thiền quán:  Phim này cũng có thể được đăng ở trang phụ Thiền định:  1  2  3  4  5  6  

Xin chào Sư phụ:  Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc:  1  2 

Xuân Hạ Thu Đông:  Phim truyện Phật giáo Hàn Quốc:  1  2