Những phim này nói về sức khỏe và sự luyện tập.  Quý vị xem và luyện tập theo để có sức khỏe tốt hơn trong việc tu học Phật pháp.  Tất cả các phim này đã được cập nhật theo thứ tự của bảng mẫu tự ABC để quý vị dễ tham khảo: 


49 cách sống khỏe:  1


Bài Phật gia khí công:  Thầy Thích Trung Đạo hướng dẫn:  1

Dịch cân kinh:  1  2  3  4


Diện chẩn, điều khiển, trị liệu:  Có hai hướng dẫn:

1/  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Châu:
  1  2  3  4  5  6  7  8

2/  Lương y Trần Dũng Thắng:
  1  2  3  4  5  6  Phim cho nối kết thứ ba có lẽ thiếu, nếu có Tịnh sẽ đăng lên sau.

Hồng gia:  1  2  3

Đạo đức và sức khỏe:  Bác sĩ Bành Tân:  1  2 

Nguồn sống tuổi xuân với sự chuyển ngữ trên màn hình:  1