Nhân dịp Lễ vía Bồ Tát Chuẩn Đề, ngày 16/3 âm lịch (ngày 29/4 dương lịch), Tịnh đăng một số hình của Bồ Tát lên trang này để quý vị tham khảo.  Có những hình nhìn như nhau nhưng kích thước khác nhau.  Sự cập nhật hình Bồ Tát Chuẩn Đề đến đây xem như tạm xong.