Những hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà

 

       

        Có một số hình ảnh của Đức PHẬT A-Di-Đà lớn rất đẹp quý vị có thể in ra để treo tường hay là dùng để tu hành theo sự quán tưởng niệm Phật. Quý vị nhấn chuột vào trang này sẽ xem được thumbnail images và slide show của Đức PHẬT A-Di-Đà. Nếu quý vị vào trang hình ảnh này không được là do quý vị dùng trình duyệt Internet Explorer chạy hơi chậm. Quý vị nên vào trang www.download.com rồi kiếm những trình duyệt Firefox hay Avant rồi tải về và install vào máy vi tính của quý vị. Sau đó quý vị vào trang Tu Và Hành này rồi nhấn chuột vào trang này thì sẽ xem được hình Đức PHẬT A-Di-Đà. Nếu quý vị không xem những hình PHẬT thì quý vị dùng trình duyệt Internet Explorer là tốt nhất.