VÌ SAO PHẢI CẤP TỐC TU-HÀNH VÀ NIỆM PHẬT?

Tâm Tịnh

 

Chúng ta cần phải cấp tốc tu hành và niệm Phật vì:

"Đừng đợi đến già mới chịu tu,
Mồ hoang lắm kẻ hãy đầu xanh."

(Đầu xanh: Tóc còn đen chưa là tóc muối tiêu hay tóc chưa bạc tức còn trẻ tuổi).

Hay là:

"Đừng đợi đến già mới niệm Phật,
Mồ hoang lắm kẻ hãy đầu xanh."


Và:

"Một mai vô thường đến,
Mới hay mộng huyễn thân.
(Mới hay những điều cố gắng làm trước đây khi còn sống chỉ là những giấc mộng không thực, nhằm chỉ làm cho cái thân giả sung sướng và tâm giả sung sướng, và bao nhiêu nghiệp tạo ra bởi thân, khẩu, ý đều do cái tâm thật gánh chịu hết.  Vì vô minh tạo nghiệp nên phải tái sanh trở lại vào vòng luân hồi sanh tử ở kiếp tới.  Tâm thật phải nhập vào thân giả ở kiếp này để trả nghiệp và chịu đau khổ trong vòng luân hồi sanh tử này.)
Muôn việc đem chẳng được,
Chỉ theo nghiệp thức thần".
(Mọi việc dang dở, của cải tài sản đều bỏ lại. Chỉ có những nghiệp (lành hay dữ) đã tạo ra thì theo thần thức như hình với bóng nhập vào thân khác để thọ sanh ở cảnh giới mới).

Và:

"Công danh cái thế màng sương sớm,
Phú quý kinh nhân giấc mộng dài.
(Phú quý vinh hoa chỉ là những thứ không thật giả tạm, chẳng thể nắm giữ được nên chỉ là ảo tưởng hay giấc mộng, dù dài ngắn cũng chỉ là vô thường).

Chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, (Trên đời chẳng ai làm chủ một thứ gì cả ngoài cái tâm chân thật của chính mình. Tâm chân thật là tâm thiệt của ta khi cha mẹ chưa sinh ra.  Đó là tâm "bản lai diện mục" hay "Phật tánh" của mỗi cá nhân).
Công lao uổng phí một đời ai !" (Cứ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, suốt đời chỉ lo làm việc để kiếm ăn và tranh đua mà quên đi những việc tu hành để giúp cái tâm chân thật thì những việc làm cả đời chỉ uống phí và sai lầm).

Tại sao chúng ta phải tu Tịnh Độ niệm Phật ?

"Ái hà thiên xích lãng ...
Khổ ải vạn trùng ba ...
Dục thoát luân hồi khổ ....
Tảo cấp niệm Di Đà ...."


Có nghĩa là (dịch cho sát nghĩa):

"Những sông ái nổi lên ngàn thước (ái dục là nguồn gốc của luân hồi sanh tử, có đến 36 thứ ái !!!)
Hàng vạn sóng khổ nổi trên biển đời
Muốn thoát khỏi nỗi khổ của vòng luân hồi sanh tử
Hãy cấp tốc niệm A-Di-Đà Phật hay Nam-mô A-Di-Đà Phật."


Có nghĩa là (dịch cho dễ nhớ vì có vần):

"Sông Ái dài muôn dặm
Biển mê sóng vạn tầm
Cõi luân hồi muốn thoát
Niệm Phật hãy nhất tâm."


Vì những lẽ trên chúng ta cần phải cấp tốc tu hành và tu theo pháp môn Tịnh Độ niệm Phật hay là pháp môn niệm Phật.